Farmout
Πέμπτη 31 Αυγούστου | Brass Band Festival

Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, με ελεύθερη είσοδο, η Συνάντηση Φιλαρμονικών, με μερικά εξαιρετικά σχήματα να απλώνουν πάνω στη σκηνή τη μαγεία των μουσικών τους.

Στο φετινό Brass Band Festival, την Πέμπτη 31 Αυγούστου, στις 21:00, συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαγκαδά, Κλιμάκιο της Συμφωνικής Μπάντας Δήμου Στροβόλου-Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που συμπράττει με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμαριάς, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, αλλά και σε μια ιδιαίτερη στιγμή, θα παίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Brass Band Festival. Την τελευταία θα διδάξει και θα διευθύνει ο Denis Laile.

Λίγα λόγια για τις ορχήστρες:

Η Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δημιουργήθηκε το 2007. Σκοπός της είναι να προωθήσει την υψηλού επιπέδου μουσική ενασχόληση και δραστηριότητα, να παρέχει ευκαιρίες υγιούς ενασχόλησης για τους νέους, να συμβάλει στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη, να προβάλει και προωθήσει το ρεπερτόριο για συμφωνική μπάντα και να συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη κυπριακού και ελληνικού ρεπερτορίου για ορχήστρα πνευστών. Έχει δώσει περισσότερες από εκατό είκοσι εμφανίσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό και έχει έντονη δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία μέσα από συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς, υπουργεία και δήμους. Το 2012 προσκλήθηκε να δώσει συναυλία στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας ενώ το 2016 εμφανίστηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το 2017 στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση του 1ου πανελλήνιου συνεδρίου για φιλαρμονικές που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας. Σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα της μπάντας είναι οι οικογενειακές συναυλίες καθώς και η ετήσια συναυλία Musical Vibes η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και στην οποία συμμετέχουν περίπου 200 μαθητές από διάφορα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Λευκωσίας. Πρόσφατα μέλη της μπάντας έχουν εμπλακεί στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκμάθησης Πνευστών Οργάνων το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Δήμο Αγίου Δομετίου και την Σχολική Εφορεία Έγκωμης. Στην μπάντα συμμετέχουν φοιτητές και καθηγητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί. Μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της μπάντας είναι ο Δρ. Γιάννης Μυράλης, αναπληρωτής καθηγητής μουσικής παιδαγωγικής και σαξοφώνου στο Τμήμα Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η 45μελής Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαγκαδά “Ορφέας”, είναι μία από τις πιό παλαιότερες στη Μακεδονία καθώς ιδρύθηκε το 1936. Έκτοτε και για αρκετές δεκαετίες αποτελούσε μιά ορχήστρα που συμμετείχε σε τοπικές εορτές και εκδηλώσεις όχι μόνο στην περιοχή του Λαγκαδά αλλά σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, το ρεπερτόριό της εμπλουτίστηκε με κλασικά, ροκ, τζαζ, λάτιν αλλά και κινηματογραφικά μουσικά θέματα. Έχει δώσει συναυλίες στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών του Δήμου Δέλτα, στο Φεστιβάλ του Δήμου Κω, του Δήμου Χαλκίδας, Βριλησσίων και σε διάφορες άλλες μουσικές εκδηλώσεις πανελλαδικά. Η δικαίωση των προσπαθειών και η αναγνώριση ήρθαν όταν η φιλαρμονική προσκλήθηκε από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να λάβει μέρος στο “Φεστιβάλ Χάλκινων Πνευστών”.

Η φιλαρμονικη? ορχη?στρα πνευστω?ν του Δη?μου Αμπελοκη?πων-Μενεμε?νης ει?ναι ε?να πολυμελε?ς μουσικο? συ?νολο το οποι?ο αποτελει?ται απο? 70 εθελοντε?ς μουσικου?ς και 20μελες φυτω?ριο.

Κοινο? χαρακτηριστικο? των μελω?ν της, η αγα?πη και η αναζη?τηση της μουσικη?ς που ε?χει γραφτει? για ορχηστρα πνευστων.Ε?χει πραγματοποιη?σει εμφανι?σεις σε φεστιβα?λ ορχηστρω?ν στην Ελλαδα και στο εξωτερικο? .Ε?χει λα?βει με?ρος κατο?πιν προσκλη?σεως στο πολιτιστικο? φεστιβα?λ CULTURAL SUMMER που πραγματοποιη?θηκε στη Σλοβακι?α και στην Ουγγαρι?α το 2011 ο?που και της απονεμη?θηκε το οικο?σημο του Szent Μikulas. Σε συνεργασι?α με την φιλαρμονικη? ορχη?στρα του δη?μου Καλαμαρια?ς πραγματοποι?ησε 7μερη αποστολη? στην Ρουμανι?α (2009). Το καλοκαι?ρι το 2010 η φιλαρμονικη? πραγματοποι?ησε 9ημερο σεμινα?ριο στο Χο?ρτο του Πηλι?ου υπο? τη διευ?θυνση του μαε?στρου Γ. Χατζηνι?κου. Το καλοκαι?ρι του 2012 κατε?κτησε την 1η θε?ση στο διεθνη? διαγωνισμο? φιλαρμονικω?ν Diffwinds festival στο Λουξεμβου?ργο ο?που συγκε?ντρωσε το 94% στη συνολικη? βαθμολογι?α. Τον Ιου?λιο του 2013 πραγματοποι?ησε αποστολη? στη Βουλγαρι?α (Βα?ρνα, Φιλιπου?πολη, Μπουργκα?ς, Πομο?ριε, Νεσεμπα?ρ) με σειρα? συναυλιω?ν και συνεργασι?α με την επαγγελματικη? φιλαρμονικη? του Μπουργκα?ς. Το καλοκαι?ρι του 2014 συμμετει?χε στο διεθνε?ς φεστιβα?λ φιλαρμονικω?ν ορχηστρω?ν στο Zambrow της Πολωνι?ας, ο?που και απε?σπασε α?ριστες κριτικε?ς.τον Ιου?λιο του 2015 σε συνεργασι?α με τη φιλαρμονικη? των Καλαβρυ?των πραγματοποι?ησε 5νθημερο σεμινα?ριο ορχη?στρας πνευστω?ν υπο? τη διευ?θυνση του καταξιωμε?νου Ελβετου? μαε?στρου Denis Laile. Την ι?δια περι?οδο πραγματοποι?ησε συναυλι?α και σεμιναριακη προ?βα στην Κε?ρκυρα σε συνεργασι?α την φιλαρμονικη? Καποδιστριας. Τον Ιου?λιο του 2016 πραγματοποι?ησε 8 η?μερο master class και συναυλιες στην Συ?ρο σε συνεργασι?α με την φιλαρμονικη? ορχη?στρα Ερμου?πολης , Υπο? την διευ?θυνση του διεθνου?ς φη?μης Γα?λλου αρχιμουσικου? Thierry Abramovici .Τον Οκτω?βριο του 2016 η φιλαρμονικη? συνεργα?στηκε με τον παγκοσμι?ου φη?μης μαε?στρο Douglas Bostock ο?που πραγματοποι?ησε 3μερο conducting master class και συναυλι?α με παρουσι?α αρχιμουσικω?ν απο? πολλε?ς περιοχε?ς της Ελλα?δας. Το φετινο? Ιου?λιο συνεργα?στηκε με τον Αμερικα?νο μαε?στρο Dr Matthew Arau και με την φιλαρμονική των Καλαβρύτων  για 5νθη?μερο σεμινα?ριο masterclass στα Καλα?βρυτα το οποι?ο διεξη?χθει στα πλαι?σια του 2ρου πανελληνι?ου συνεδρι?ου Ελληνικω?ν Φιλαρμονικω?ν. Τον ίδιο μήνα πραγματοποίησε στην βονιτσα συνεργασία και κοινή συναυλία με τη φιλαρμονικη ορχήστρα της Βονιτσας .Εχει πραγματοποιη?σει 10 φεστιβα?λ φιλαρμονικω?ν ορχηστρω?ν, ο?που ε?χουν συμμετα?σχει περισσο?τερες απο? 40 ορχη?στρες πνευστω?ν συνολικα?. Στη φιλαρμονικη? ορχη?στρα πνευστω?ν δη?μου Αμπελοκηπων Μενεμε?νης Αρχιμουσικος και δα?σκαλος ο?λων των πνευστω?ν και κρουστω?ν μουσικων οργα?νων διατελει? απο? το 2000 ο Νικο?λαος Χρυσοχο?ου.

Τριάντα τρία χρόνια έντονης και δημιουργικής προσφοράς συμπληρώνει εφέτος η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμαριάς. Η θεσμοποιημένη αυτή έκφραση της αγάπης των δημοτών για τη μουσική καθώς και η αμέριστη συμπαράστασης της δημοτικής αρχής, γρήγορα ανέδειξαν ένα αξιόλογο μουσικό σύνολο το οποίο προσμετρά πάνω από χίλιες συναυλίες και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις αξιολογότερες από αυτές συγκαταλέγονται οι εμφανίσεις της στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στη Δ.Ε.Θ, η συμμετοχή της σε δύο ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Τηλεόρασης 3, οι δεκαοκτώ συμμετοχές της στο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών του Δήμου Δέλτα, η συναυλία προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη (παρουσία του συνθέτη) και οι αποστολές της για παρελάσεις και συναυλίες στις Η.Π.Α., στον Καναδά, τη Σουηδία, Γερμανία, Σλοβακία, Ρουμανία, και Βουλγαρία. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της φιλίας - συνεργασίας και της όσμωσης τεχνικής, ρεπερτορίου κι εμπειριών, η ορχήστρα συμπράττει σε ετήσια βάση με αντίστοιχα σχήματα και χορωδίες, στηρίζει σεμινάρια και οργανώνει συνάντηση φιλαρμονικών. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμαριάς από το Νοέμβριο του 1991 διευθύνει ο Γιάννης Κούκας. Στην προπαρασκευαστική ορχήστρα διδάσκει ο Αναστάσιος Δαναηλίδης.


INFO
Μονή Λαζαριστών
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη
Πέμπτη 31 Αυγούστου
Ώρα Έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη31/08/2017 12:00 πμ - 12:00 πμ


Βρείτε μας στο χάρτη
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης