Monilazariston
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με οκτώ (8) άτομα για τη στελέχωση του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2023

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Μονή Λαζαριστών
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21
564 30 Σταυρούπολη
Πληροφορίες: Ελένη Γιαννέλου
Τηλέφωνο: 2310 589239
e-mail: [email protected]

 

 

Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2023
Αρ.Πρωτ.80

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου
με οκτώ (8) άτομα 
για τη στελέχωση του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2023

 

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2023 και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 2. Την υπ΄αρ. 12/3ης/16.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

προκηρύσσει την κάλυψη των ακόλουθων θέσεων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Φροντιστής χώρου

1

Έως 30 ημέρες

Σύμβαση μίσθωσης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Βοηθός υλοποίησης προγράμματος

1

Έως 30 ημέρες

Σύμβαση μίσθωσης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Εξυπηρέτηση κοινού και εκτέλεση παραγωγών

3

Έως 30 ημέρες

 

Σύμβαση μίσθωσης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Βοηθοί παραγωγής

2

Έως 40 ημέρες

Σύμβαση μίσθωσης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Επικοινωνία, προβολή και διαχείριση social media

1

4 μήνες

Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 1. Φροντιστής χώρου

Προσόντα: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμπειρία στη διοργάνωση και παραγωγή συναυλιών και παραστάσεων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.

Αρμοδιότητες: Ο συντονισμός των εργασιών που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του χώρου (στήσιμο καθισμάτων, σκηνής, ήχος, φως, καθαριότητα κ.λ.π.) και των καμαρινιών, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και μετά το τέλος των παραστάσεων.

 

 1. Βοηθός υλοποίησης προγράμματος

Προσόντα: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία σε ανάλογες διοργανώσεις και σε προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων  θα συνεκτιμηθεί.

Αρμοδιότητες: Προετοιμασία και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος, επιμέλεια κειμένων που αφορούν στην προβολή των εκδηλώσεων σε συνεργασία με το γραφείο παραγωγής και τον υπεύθυνο επικοινωνίας, προβολής και διαχείρισης κοινωνικών δικτύων.

 

 1. Εξυπηρέτηση κοινού και εκτέλεση παραγωγών

Προσόντα: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία σε ανάλογες διοργανώσεις θα συνεκτιμηθεί.

Αρμοδιότητες: Ταξιθεσία, διάθεση εισιτηρίων, έλεγχος εισόδου και εξυπηρέτηση του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Βοηθητικές εργασίες σε συνεργασία με το γραφείο παραγωγής και τον φροντιστή χώρου.

 

 1. Βοηθοί παραγωγής

Προσόντα: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμπειρία σε ανάλογες διοργανώσεις θα συνεκτιμηθεί.

Αρμοδιότητες: Διαμόρφωση χώρου (μεταφορά, στήσιμο και ξεστήσιμο καθισμάτων, μεταφορά διαφόρων υλικών, όπως πατάρια, κάγκελα κ.λ.π.) και γενικές εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκδήλωσης, σε συνεργασία με το γραφείο παραγωγής και τον φροντιστή χώρου. 

 

 1. Επικοινωνία, προβολή και διαχείριση social media

Προσόντα: Σπουδές σε συναφές αντικείμενο, εμπειρία στην προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αρμοδιότητες: Σύνταξη δελτίων Τύπου και αποστολή τους στα ΜΜΕ, επικοινωνία με τους δημοσιογράφους προκειμένου να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και να εξασφαλίζει παρουσιάσεις των δράσεων του Φεστιβάλ στο σύνολο των ΜΜΕ (άρθρα σε εφημερίδες, παρουσιάσεις σε site, συνεντεύξεις καλλιτεχνών  κ.λ.π.). Παράλληλα, έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram).

Οι προσλήψεις αφορούν στο χρονικό διάστημα από 29/5 έως 28/07/2023.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail: festival@monilazariston.gr ή στο γραφείο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 564 30 Σταυρούπολη, τηλ. 2310 589239) έως την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 στις 12:00:

 1. Αίτηση (λήψη τυποποιημένου εντύπου από την ιστοσελίδα της Μονής Λαζαριστών)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλους σπουδών
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών.

Η επιλογή των συνεργατών επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. και στη συνέχεια προχωράει η υπογραφή των συμβάσεων.

Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη εργαζομένων διάρκειας έως 2 μηνών θα ανακοινώνονται στον ΑΣΕΠ.

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Γιάννης Τσουβάλογλου
Βρείτε μας στο χάρτη
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης